סדנאות וימי עיון

We provide an array of tailor-made consulting services to address our clients specific needs.

Co_Motion_Look&Feel-04.png

מבנה ומתודולוגיה 

מותאם - התוכן והמתודולוגיות מותאמות להרכב ואופי הקבוצות – מסגרת, תחומי עיסוק, רמה ניהולית וכו

מודולרי - הסדנאות בנויות מצירוף מודולרי של יחידות שניתן להעביר ברצף או במספר מפגשים

הלכה ומעשה - כל אחת מהיחידות כוללת דיונים קבוצתיים, התנסות באמצעות סימולציות ו-case studies וניתוח מקרים. משולבים בהן תוכן תיאורטי הכולל מודלים מעולם הניהול והתקשורת ו- best practices.

Co_Motion_Look&Feel-06.png

קהלי יעד

מנהלים בדרגי הניהול הבכיר (הנהלות חברה) ובדרגי הבינים

מנהלי משאבי אנוש

מנהלי ומובילי תחומים

מנהלי תקשורת פנים ארגונית

 סטודנטים בתחומי הניהול, התנהגות ארגונית ומשאבי אנוש ותקשורת

Co_Motion_Look&Feel-09.png

מטרות

חשיפה לתפקידה המרכזי והמשמעותי של התקשורת הפנים ארגונית ככלי ניהולי - מנהיגותי

הטמעה של תפיסת תפקיד המנהל כמתקשר כחלק מהניהול השוטף ותפקידו בתקשור יוזמות ומהלכים ארגוניים

 הקניית כלים ומיומנויות בתקשורת פנים ארגונית


Coaching and consulting services for in-house communications and HR teams

 • Supporting internal teams in the creation, implementation & execution of internal communications strategic plans                                                  
 • Coaching in-house teams to enhance professional communication capabilities, skills and know how
   
 • On the job training for communication professionals

Organizational Crowd Sourcing Planning & Facilitation

 • Planning, structuring and facilitating methodologies such as brain-storming sessions, round tables and focus groups, targeted at optimizing synergies and harvesting the knowledge that exists within organizations

Workshops

 •  Training workshops for managers,  management teams and professional teams, focusing on communication as a powerful leadership tool and providing practical methodologies & tools
   
 • Communication workshops focusing on a specific cross organizational or strategic initiative

 


Why Us?

 • We listen, encourage productive dialogue and harvest the knowledge which already exists within organizations to create meaningful, empowering and engaging strategic plans and stories.
 • We believe in working together with our clients, creating synergies, optimizing and enriching organizational know how and practices.
 • We know our way in the jungle of information flow, abundance of digital platforms and tools, diversity of employee base and culture.
 • We are committed to our clients’ growth and success.

Our Clients

Comotion_Website_Content-15.jpg